Algemeen


Do you now about the LM-club in the Netherlands
Do you know about the LM-Club in the Netherlands? The LM-Club Nederland was founded in 1980 under the name of Association of LM-boatowners and was intended to create a platform for those sailing
Weet u dat er een LM club in Nederland bestaat?
Weet u dat er een LM club in Nederland bestaat?
De LM-Club Nederland is in 1980 (onder de toenmalige naam: Vereniging van LM-eigenaren) opgericht met het doel een platform te vormen voor hen die enthousiast zijn over motorzeilers, die door de LM-werf in Denemarken gebouwd werden.
Bijeenkomsten
De gelegenheid daartoe is ruimschoots aanwezig, indien u als lid participeert in de jaarlijkse verenigingsactiviteiten. In 2005 bestond onze vereniging 25 jaar. Dat is met een prachtig feest gevierd. Het jaarprogramma in de afgelopen jaren vertoont ongeveer het volgende stramien: De jaarlijkse reünie is een meerdaagse bijeenkomst eind mei/begin juni. Afwisselend wordt dit treffen georganiseerd in West-Nederland, Friesland en Midden-Nederland. Diverse aspecten staan op het programma, zoals een excursie, zeilwedstrijd met een wisselbeker als trofee, een recreatief behendigheidsspel, koffie-palaver en een afscheidsdiner. De nazomer-bijeenkomst staat doorgaans geagendeerd voor de laatste zaterdag in augustus of de eerste zaterdag in september. Veelal bestaat de mogelijkheid om zowel per auto als per LM naar de ontmoetingsplaats te komen. Een gemeenschappelijke barbecue-party of lunch behoort tot het vaste programma. Veel zeilers-latijn wordt dan tevens uitgewisseld. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt statutair een wezenlijk onderdeel. Deze ALV vindt plaats in maart.  Doorgaans neemt dit formele onderdeel maar weinig tijd in beslag, zodat er volop gelegenheid is voor een interessante voordracht over een maritiem onderwerp, voor een informeel samenzijn en een gemeenschappelijke maaltijd ter afsluiting van het verenigingsjaar. In November wordt er zomogelijk op een zaterdag een najaarsbijeenkomst.
Communicatie
Het jaarboek informeert u over de plannen van het bestuur voor de komende maanden, maar bevat vaak handige tips en (soms) reisverslagen. Het staat een ieder vrij een schriftelijke bijdrage te leveren aan dit orgaan. Verder worden verschillende keren door middel van De nieuwsbrief de leden en donateurs geïnformeerd.  Ook leden en donateurs die niet vaak in de gelegenheid zij naar een bijeenkomst te komen, blijven door dit medium op de hoogte van het wel en wee van de LM-Club. Uiteraard beschikt de vereniging over een (website http://www.lmclub.nl). Hier vindt men allerhande informatie en wetenswaardigheden, maar ook zeer actuele zaken. De website blijkt een vraagbaak voor onze leden te zijn. De rubriek “Verkoop “ is een populair onderdeel van de site.
Contributie
De contributie per kalenderjaar bedraagt € 30,-. Verder zijn er voor u als lid geen verborgen extra’s. Deelname aan bovenvermelde activiteiten zijn gratis, zij het dat u uw eigen kosten voor liggeld en consumpties betaalt. Een LM-Club-wimpel is te koop via de penningmeester. De wimpel biedt leden en donateurs de mogelijkheid om hun lidmaatschap uit te dragen o.a. aan u!
Het bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden. Uiteraard is er een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er twee overige bestuursleden, die de functie van vice-voorzitter en plaatsvervangende penningmeester vervullen. Tezamen vormt dit vijftal het beleid van de vereniging en waarvoor verantwoording wordt afgelegd aan de ALV. Tot slot hoopt het bestuur , dat u zich na het lezen van het voorafgaande een beeld heeft kunnen vormen van de aard van onze scheepstype-organisatie. Wellicht is uw interesse gewekt en wilt u lid worden van de LM-Club Nederland. Meldt u aan via de pagina 'aanmelden'. De statuten kunt u hier downloaden. Net als het huishoudelijk regelement.

Agenda


Najaarsbijeenkomst 9 november 2019 09/11/2019
Najaarsbijeenkomst 9 november 2019
Mededelingen komen t.z.t.
Inslingerdag / ledenvergadering 14 maart 2020 14/03/2020
Inslingerdag / ledenvergadering 14 maart 2020
T.z.t wordt u hierover geïnformeerd .

Gastenboek


Mast hoogte lm 27 18/08/2019
Wie weet wat de standaard masthaoogte is van lm 27 Ik zie soms 12,5 m 11m of ook wel eens 10,5 m
Vervanging gas/ spoelbak 09/08/2019
Heeft al eens iemand in de club zijn gas/ spoelbak vervangen? Ik kan de juiste maat 900 x 420 niet vinden .W. Romkes
Foto's. 13/06/2019
Bij foto's kun je onder reünie 1, 2 en 3 meer foto's van de reünie 2019 bekijken.
FOUT 03/06/2019
Er is een fout opgetreden bij het INSCHRIJFFORMULIER en CONTACT. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u nog een keer aan te melden.U krijgt altijd bericht
maststrijk installatie 12/05/2019
Sinds 30 april zijn wij de eigenaar van een LM 27. Deze beschikt over een maststrijk installatie, met bijbehorende staalkabels. Ik heb begrepen dat je